workout plan A

Workout Plan A

  • ออกกำลังกายแผน A  สำหรับใคร : ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้เริ่มต้น หรือกลับมาออกกำลังกายอีกครั้ง
  • ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ (เล่น 5 วัน พัก 2 วัน)
  • อุปกรณ์ : นำ้หนักตัว, kettlebell, เชือกกระโดด. ดัมเบล
workout plan B

Workout Plan B

  • ออกกำลังกายแผน B  สำหรับใคร :ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เผาผลาญไขมัน กระชับสัดส่วน
  • ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ (เล่น 5 วัน พัก 2 วัน)
  • อุปกรณ์ : นำ้หนักตัว, kettlebell, เชือกกระโดด. ดัมเบล
workout plan C

Workout Plan C

  • ออกกำลังกายแผน C  สำหรับใคร : ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน เผาพลาญไขมัน
  • ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ (เล่น 5 วัน พัก 2 วัน)
  • อุปกรณ์ : นำ้หนักตัว, kettlebell, เชือกกระโดด. ดัมเบล

ท่าออกกำลังกายพื้นที่น้อย ใช้อุปกรณ์ภายในบ้าน สัปดาห์ที่1

สำหรับใครที่อยากออกกำลังกายแต่ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากก็สามารถออกกำลังกายได้ ด้วยน้ำหนักตัวของเรา และอุปกรณ์ง่ายๆ ภายในบ้าน มาใช้ในการออกกำลังกายได้ด้วย ทำได้ทั้งในห้อง ในบ้านหรือนอกบ้าน