Tabata Timer

Tabata เป็นรูปแบบในการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เวลาน้อยแต่ได้ประโยชน์เต็มๆ ด้วยการ ออกกำลังกาย 20 วินาที พัก 10 วินาที ทำทั้งหมด 8 รอบ เนื่องด้วยเราออกกำลังกายเพียง 20 วินาทีแล้วพักทำให้เราสามารถเรียกน้ำหนักมากได้ในการทำ แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะออกกำลังกายทั้ง 8 รอบด้วยท่าเดียวทั้งหมด หรือสลับ 2 ท่า หรือจะไม่เหมือนกันใน 8 รอบเลยก็ได้

นาฬิกาจับเวลาสามารถช่วยให้เราโฟกัสกับท่าออกกำลังกายที่เราทำอยู่ได้ ทั้งยังมีรอบในการทำ เวลานับถอยหลัง และเพลงประกอบในการออกกำลังกาย

tabata timer