Kettlebell swings ดียังไง

 • ได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในกระชับ และยังได้กล้ามเนื้อแขนและไหล่ด้วย
 • ได้คาร์ดิโอไปพร้อมๆ กับการเพิ่มกล้ามเนื้อ
 • ฝึกทักษะความต่อเนื่องในการใช้กล้ามเนื้อ และความเร่งในการส่งแรง

Kettlebell swing คืออะไร

kettlebell swing เป็นการเหวี่ยงลูกตุ้มน้ำหนักให้ขึ้นไปอยู่ในระดับสายตาหรือลอยสูงขึ้นเหนือศรีษะ โดยเราจะใช้แรงส่งจากต้นขาด้านในดีดลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยตัวขึ้น

การทำ kettlebell swing มี 2 แบบด้วยกันคือ รัสเซียนสวิง (Russian kettlebell swing) และแบบอเมริกันสวิง (American kettlebell swing) โดยรัสเซียนสวิงเป็นการหมุนลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยสูงเท่าระดับสายตาของเรา ส่วนอเมริกันสวิงเป็นการหมุนลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยสูงขึ้นสูงกว่าศรีษะของเรา ซึ่งก็ทำได้ 2 วิธีเช่นกันคือแบบเหวี่ยงและแบบงอแขน

 • รัสเซียนสวิง (Russian kettlebell swing)
 • อเมริกันสวิงแบบเหวี่ยงแขน (American kettlebell swing)
 • อเมริกันสวิงแบบงอแขน (American kettlebell swing)

แบบรัสเซียนสวิง (Russian kettlebell swing)

 1. ยืนตรงให้เท้ากว้างประมาณหัวไหล่
 2. ก้มตัวลงหยิบลูกตุ้มน้ำหนักด้วยท่าหยิบที่ถูกต้อง
 3. ผลักสะโพกไปด้านหลังพร้อมกับเหวี่ยงลูกตุ้มไปด้านหลัง โดยที่แขนยังคงตึงตลอด
 4. ใช้ขาด้านในดีดให้ลูกตุ้มน้ำหนักเหวี่ยงไปด้านหน้า ดีดให้แรงพอที่จะทำให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยให้สูงเท่าระดับสายตา

ขั้นตอนที่1
ท่าหยิบ

kettlebell swing
 • ยืนตัวตรงน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้า

 • แยกเท้าออกจากกันให้กว้างประมาณหัวไหล่

 • ยื่นมือลงหยิบลูกตุ้มน้ำหนักขึ้นมา

ขั้นตอนที่2
ท่าเตรียมดีด

kettlebell swing
 • ผลักสะโพกไปด้านหลัง หย่อนสะโพกลงเล็กน้อย ให้ขาหลังยังคงตึง

 • หย่อนลูกตุ้มตามระยะสะโพกที่หย่อนลง พร้อมผลักลูกตุ้มไว้ใต้สะโพก แขนยังคงตึงตลอด

ขั้นตอนที่3
ท่าดีด

kettlebell swing
 • ดีดต้นขาด้านใน ให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยตัวขึ้น แขนตึงตลอด

 • ปล่อยลูกตุ้มลง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมดีด โดยที่แขนยังคงตึงตลอด ทำสลับท่าที่ 2 และ 3 อย่างต่อเนื่อง

อเมริกันสวิงแบบเหวี่ยง (American kettlebell swing)

คือการดันลูกตุ้มน้ำหนักโดยใช้แรงจากขาส่งมาจนถึงระดับสายตา หลังจากนั้นจะใช้แรงจะแขน อก และหัวไหล่ ดันลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยขึ้นไปให้สูงเหนือศรีษะของเรา โดยที่แขนต้องตึงตลอดไม่มีการงอแขน

เนื่องจากขาเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ส่วนแขน อก และหัวไหล่ เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กกว่า ยิ่งเราสามารถใช้แรงดีดจากขาทำให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยสูงขึ้นมากเท่าไหร่ (ยิ่งสูงกว่าระดับสายตาได้ยิ่งดี) ก็จะยิ่งทำให้เราสามารถทำจำนวนและน้ำหนักของท่านี้ได้มากขึ้น

 1. ยืนตรงให้เท้ากว้างประมาณหัวไหล่
 2. ก้มตัวลงหยิบลูกตุ้มน้ำหนักด้วยท่าหยิบที่ถูกต้อง
 3. ผลักสะโพกไปด้านหลังพร้อมกับเหวี่ยงลูกตุ้มไปด้านหลัง โดยที่แขนยังคงตึงตลอด
 4. ใช้ขาด้านในดีดให้ลูกตุ้มน้ำหนักเหวี่ยงไปด้านหน้า ดีดให้แรงพอที่จะทำให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยให้สูงเท่าระดับสายตา
 5. ใช้แรงจากแขนเหวี่ยงลูกตุ้มน้ำหนักขึ้นไปให้สูงเหนือระดับศรีษะ ให้ลูกตุ้มค่อนไปทางด้านหลังเล็กน้อย หัวไหล่ล็อค

ขั้นตอนที่1-2
ท่าหยิบและท่าเตรียมดีด

kettlebell swing
 • ยืนตัวตรงน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้า

 • แยกเท้าออกจากกันให้กว้างประมาณหัวไหล่

 • ยื่นมือลงหยิบลูกตุ้มน้ำหนักขึ้นมา

 • ผลักสะโพกไปด้านหลัง หย่อนสะโพกลงเล็กน้อย ให้ขาหลังยังคงตึง

 • หย่อนลูกตุ้มตามระยะสะโพกที่หย่อนลง พร้อมผลักลูกตุ้มไว้ใต้สะโพก แขนยังคงตึงตลอด

ขั้นตอนที่3
ท่าดีดเหวี่ยง

kettlebell swing
 • ดีดต้นขาด้านใน ให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยตัวขึ้น แขนตึงตลอด

ขั้นตอนที่4
ท่าเหวี่ยงขึ้นสูง

kettlebell swing
 • เหวี่ยงลูกตุ้มให้ลอยขึ้นสูงเหนือศรีษะ โดยใช้กล้ามเนื้อแขน ไหล่ และหน้าท้อง

 • ปล่อยลูกตุ้มลง ทำย้อนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมดีด โดยที่แขนยังคงตึงตลอด ทำสลับท่าที่ 2-3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง

อเมริกันสวิงแบบงอแขน (American kettlebell swing)

คือการดันลูกตุ้มน้ำหนักโดยใช้แรงจากขาส่งลูกตุ้มมาจนถึงระดับอก โดยการงอแขน ศอกชี้ขึ้น หลังจากนั้นจะใช้แรงจะแขน อก และหัวไหล่ รวมไปถึงหน้าท้อง ดันลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยขึ้นไปให้สูงเหนือศรีษะของเรา โดยใช้เทคนิคเดียวกันกับการทำดัมเบลสแนส

 1. ยืนตรงให้เท้ากว้างประมาณหัวไหล่
 2. ก้มตัวลงหยิบลูกตุ้มน้ำหนักด้วยท่าหยิบที่ถูกต้อง
 3. ผลักสะโพกไปด้านหลังพร้อมกับเหวี่ยงลูกตุ้มไปด้านหลัง โดยที่แขนยังคงตึงตลอด
 4. ใช้ขาด้านในดีดให้ลูกตุ้มน้ำหนักเหวี่ยงขึ้นไปให้สูงเท่าระดับอก โดยการขอแขน ศอกชึ้ขึ้น
 5. ใช้แรงจากแขน อก หัวไหล่ และหน้าท้อง ดันลูกตุ้มน้ำหนักขึ้นไปให้สูงเหนือระดับศรีษะ ให้ลูกตุ้มค่อนไปทางด้านหลังเล็กน้อย หัวไหล่ล็อค

ขั้นตอนที่1-2
ท่าหยิบและท่าเตรียมดีด

kettlebell swing
 • ยืนตัวตรงน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้า

 • แยกเท้าออกจากกันให้กว้างประมาณหัวไหล่

 • ยื่นมือลงหยิบลูกตุ้มน้ำหนักขึ้นมา

 • ผลักสะโพกไปด้านหลัง หย่อนสะโพกลงเล็กน้อย ให้ขาหลังยังคงตึง

 • หย่อนลูกตุ้มตามระยะสะโพกที่หย่อนลง พร้อมผลักลูกตุ้มไว้ใต้สะโพก แขนยังคงตึงตลอด

ขั้นตอนที่3
ท่าดีดดึง

kettlebell swing
 • ดีดต้นขาด้านใน ให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยตัวขึ้น

 • ประคองลูกตุ้มให้ลอยตัวสูงขึ้นโดยการงอแขน ข้อศอกชึ้ขึ้น

ขั้นตอนที่4
ท่าดึงขึ้นสูง

kettlebell swing
 • ดึงลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยขึ้นสูงเหนือศรีษะ โดยใช้กล้ามเนื้อแขน ไหล่ และหน้าท้อง

 • ปล่อยลูกตุ้มลง ทำย้อนกลับมาอยู่ในท่าดีด แขนงอ ศอกชี้ขึ้น ทำสลับท่าที่ 2-3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวังในการทำ Kettlebell swing

kettlebell swing

1 ข้อผิดพลาดที่

 • หลังตรง ไหล่ตั้งขึ้น

 • หลังงอ ไหล่ตก

 • หลังงอ ไหล่ตกเป็นลักษณะที่ควรระวังเป็นอย่างมากในการทำ kettlebell swing เนื่องจากการหลังงอนั้นไม่ดีอยู่แล้วทางกายภาพ แต่หากมีลูกตุ้มน้ำหนักมาถ่วงด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกันหากออกกำลังกายได้ด้วยท่าที่ถูกต้องก็จะช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพ

kettlebell swing

2 ข้อผิดพลาดที่

 • ผลักสะโพกไปด้านหลัง หัวเข่าตรง ขาหลังตึง

 • ย่อตัว เข่างอ

 • kettlebell swing คือการออกกำลังกายที่เน้นในส่วนของขาด้านในเป็นสำคัญ หากไม่ผลักสะโพก ให้หัวเข่าตรงและต้นขาด้านหลังไม่ตึงแล้ว เราจะไม่สามารถดีดตัวโดยใช้แรงจากขาด้านใน และเมื่อกระตุกโดยที่เข่างอ เข่าจะได้รับการบาดเจ็บ

kettlebell swing

3 ข้อผิดพลาดที่

 • ใช้แขนประคอง ใช้ขาด้านในออกแรงดีดให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยขึ้น

 • ใช้แขนเหวี่ยงให้ลูกตุ้มน้ำหนักลอยขึ้น

 • kettlebell swing คือการออกกำลังกายที่เน้นออกกำลังกายในส่วนของต้นขาด้านใน เราจะใช้แรงดีดจากขาส่งลูกตุ้มน้ำหนักให้ลอยตัว สำหรับใครที่มีหน้าอก แขน และไหล่ที่แข็งแรง ก็สามารถใช้แรงจากแขนในการช่วยดึงได้ แต่ควรใช้แรงส่งจากขาเป็นหลักเพราะขาคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีกำลังมากกว่าแขนและไหล่ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เล็กกว่า