วิธีทำสควอท Squat และข้อผิดพลาดที่ควรระวัง

สควอทดียังไง

 • ขาและสะโพกกระชับ
 • เผาผลาญแคลลอรี่ได้มากเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น
 • ทำได้ทุกวัย ทุกเวลา
 • ใช้พื้นที่น้อย
 • ไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย

อะไรคือสควอท

สควอทเป็นท่าพื้นฐานในการออกกำลังกายที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายได้หลากหลายชนิดทั้งใช้น้ำหนักตัวและอุปกรณ์ เพราะฉนั้นเราควรที่จะสามารถทำสควอทได้อย่างถูกต้องเพื่อสามารถมีท่าออกกำลังกายที่หลากหลาย และไม่บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

 • Body weight squat สควอทแบบปกติ
 • Goblet squat สควอทโดยการอุ้มนำ้หนัก
 • Jumping squat สควอทและกระโดด
 • Front squat สควอทโดยพาดบาร์เบลไว้ด้านหน้า
 • Back squat สควอทโดยพาดบาร์เบลไว้ด้านหลัง
 • Overhead squat สควอทโดยการยกบาร์เบลไว้เหนือศรีษะ
 • Pistol squat สควอทบนขาข้างเดียว

ทำสควอทอย่างไร

 1. ยืนลำตัวตรง แยกเท้าทั้งสองข้างออกกว้างเท่าหัวไหล่ ปลายเท้าชี้ไปด้านข้าง นำ้หนักตัวอยู่บนส้นเท้า
 2. ผลักสะโพกไปด้านหลัง หย่อนสะโพกลง กางหัวเข่าออก หย่อนสะโพกลงจนต่ำกว่าหัวเข่า
 3. เกรงสะโพก และขา เพื่อลุกขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียม

ขั้นตอนที่ 1
ท่าเตรียมและท่าจบ

วิธีทำสคอร์ต
 • ยืนลำตัวตรง หลังตรง

 • แยกเท้าทั้งสองข้างออกกว้างเท่าหัวไหล่

 • ปลายเท้าชี้ไปด้านข้าง

 • นำ้หนักตัวอยู่บนส้นเท้า

ขั้นตอนที่ 2
ท่าหย่อนตัว

วิธีทำสคอร์ต
 • ผลักสะโพกไปด้านหลัง

 • หย่อนสะโพกลง

 • กางหัวเข่าออก

ขั้นตอนที่3
ท่านั่ง

วิธีทำสคอร์ต
 • หย่อนสะโพกลงจนต่ำกว่าหัวเข่า

 • เกรงสะโพก และขา ลุกขึ้นมาอยู่ในท่าเริ่มต้น

วิธีทำสคอร์ต

1ลักษณะของหลัง

 • หลังตรง ไหล่ตั้งขึ้น

 • หลังงอ ไหล่ตก

 • หลังงอ ไหล่ตก ไม่ว่าจะนั่งหลังงอ เดินหลังงอ จะทำให้ปวดหลัง ยิ่งขณะออกกำลังกายด้วยแล้ว เพราะเราใช้นำ้หนักตัว และมีการเพิ่มน้ำหนักโดยใช้อุปกรณ์ ยิ่งจะทำให้หลังได้รับบาดเจ็บ เพราะฉนั้นการที่หลังตรง ไหล่ตั้งขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำสคอร์ต หลังจะต้องตรง ไม่มีการเปลี่ยนรูปทั้งตลอดการลงและขึ้น

วิธีทำสคอร์ต

2ลักษณะของเข่า

 • หัวเข่าเปิดเป็นแนวเดียวกับปลายเท้า

 • หัวเข่างุ้มเข้าหากัน ไม่กางออกด้านข้าง

 • การที่หัวเข่างุ้มเข้าหากันจะทำให้หัวเข่าได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังจะทำให้เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนขา และสะโพกในการออกกำลังกายเท่าที่ควร หัวเข่าจึงเป็นจุดสำคัญอีกอย่างในการทำสคอร์ต หัวเข่าจะต้องเปิดออกทั้งการลงและขึ้น

วิธีทำสคอร์ต

3การบาลานน้ำหนักตัวบนเท้า

 • น้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้า ปลายเท้าเปิด

 • น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้า ส้นเท้าเปิด

 • การทำสคอร์ตไม่ว่าจะใช้น้ำหนักตัวหรืออุปกรณ์น้ำหนักจะต้องอยู่ที่ส้นเท้าตลอดเวลา เพราะการที่น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าจะทำให้น้ำหนักตัวและอุปกรณ์ไปกองอยู่ด้านหน้า สูญเสียการทรงตัวหน้าจะคว่ำลง และยังทำให้หัวเข่ารับน้ำหนักมากทำให้หัวเข่าได้รับการบาดเจ็บ

วิธีทำสคอร์ต

4ความสูงของสะโพก

 • สะโพกต่ำกว่าระดับหัวเข่า

 • สะโพกสูงกว่าหัวเข่า

 • การที่สะโพกสูงกว่าหัวเข่าจะทำให้เราไม่ได้ใช้สะโพกและต้นขาในการออกกำลังกาย