วิธีการกระโดดเชือก Jump rope และข้อผิดพลาดที่ควรระวัง

กระโดดเชือกดียังไง

 • หัวใจแข็งแรง
 • เผาผลาญแคลลอรี่
 • เป็นท่าพื้นฐานในการกระโดดแบบ double under คือกระโดด 1 ครั้งหมุนเชือกได้สองรอบ
 • เป็นท่าสำหรับผู้เริ่มออกกำลังกาย หรือใช้ในการ warm up เพื่อให้เลือกสูบฉีดและเคลื่อนไหวร่างกาย

กระโดดเชือกอย่างไร

 1. ปรับเชือกให้มีความยากจากลักแร้ถึงเท้า และจากเท้ามาถึงรักแร้
 2. จับหัวเชือกโดยการกำด้ามจับหลวมๆ และให้นิ้วชี้ยืนออกมาเพื่อใช้ในการควบคุมจับหวะการกระโดด
 3. ยืนตรง วางเชือกไว้ด้านหลัง แขนชิดลำตัว
 4. สะบัดเชือกมาด้านหน้าโดยใช้ข้อมือสะบัด แล้วกระโดด
  การกระโดดขึ้น หัวเข่าต้องไม่พับ ลำตัวตรง
  การกระโดดลง หัวเข่าย่อมารับนำ้หนักนิดหน่อย ลำตัวยังคงตรง
 5. กระโดดขึ้นลงจนเป็นจังหวะ

ขั้นตอนที่ 1
วิธีจับ

Jump Rope กระโดดเชือก
 • จับเชือก โดยให้นิ้วชี้กางออกมา เพื่อให้ในการสะบัดข้อมือ

ขั้นตอนที่ 2
ท่าเตรียมและท่าจบ

Jump Rope กระโดดเชือก
 • ยืนลำตัวตรง หลังตรง

 • เท้าชิดเข้าหากัน

 • แขนแนบลำตัว

 • ถือเชือกกระโดด พาดไว้ด้านหลัง

ขั้นตอนที่3
กระโดดขึ้น-ลง

Jump Rope กระโดดเชือก
 • ใช้ข้อมือสะบัดเชือกมาด้านหน้า

 • กระโดดขึ้นสะบัดเชือกลอดเท้าไปด้านหลัง

 • กระโดดขึ้นลงบนปลายเท้า

Jump Rope กระโดดเชือก

1 ข้อผิดพลาดที่

 • กระโดดลงปลายเท้า หัวเข่าไม่พับ

 • กระโดดขึ้นให้เชือกลอดผ่านลำตัวไปด้านหลังโดยการพับเข่า

 • การกระโดดเพื่อให้เชือกลอดลำตัวไปด้านหลังโดยการกระโดดพับหัวเข่า จะทำให้น้ำหนักตกลงบนหัวเข่า ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เราควรกระโดดขึ้นละลงบนปลายเท้า โดยช่วงกระโดดลงให้หัวเข่างอเล็กน้อยขณะที่ปลายเท้าแตะกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักที่ดี

Jump Rope กระโดดเชือก

2 ข้อผิดพลาดที่

 • แขนแนบกับลำตัว

 • แขนกางออก

 • การที่แขนกางออกจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมจังหวะการกระโดดให้เร็วหรือช้าได้ การที่แชนแนบลำตัวเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมือในการสะบัดเพื่อควบคุมจังหวะในการกระโดดไม่ว่าเร็วช้าหรือทำ double under