ต้องขอเรียก shoulder press ว่าท่าดัน เพราะว่ามันเป็นท่าดันจริงๆ ท่านี้เป็นการดันสิ่งของที่อยู่ในระดับอกขึ้นไว้เหนือศรีษะ ชื่อท่าคือ shoulder หรือว่าไหล่ แต่จริงๆ แล้วท่านี้หลักๆ แล้วเราใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งเป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ในการดันน้ำหนักขึ้นไปเหนือศรีษะ ซึ่งก็สามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย อะไรก็ก็ได้ที่เราจะยกไว้เหนือศรีษะ ดัมเบลล์ บาร์เบลล์ กล่อง สมุด กระเป๋า หรือว่าแฟนของเราก็ได้

 • dumbbell press (เป็นท่าดันดัมเบลล์ขึ้นไว้เหนือศรีษะ)
 • barbell press (เป็นท่าดันบาร์เบลล์ขึ้นไว้เหนือศรีษะ)

Shoulder Press ดียังไง

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนใหญ่จะเป็นที่ใช้น้ำหนักตัวหรือ body weight ในการทำ เน้นให้ทำนานจนกล้ามเนื้อฉีกขาดเพื่อให้ร่างกายเกิดการสร้างกล้ามเนื้อหลังจากนั้น ท่า shoulder press เป็นท่าในการออกกำลังส่วนหน้าท้องที่เราสามารถใส่น้ำหนักเข้าไปได้ การใส่น้ำหนักเข้าไปได้มันหมายความว่าเป็นการเพิ่มแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้มากขึ้น

shoulder press สามารถทำได้กับอุปกรณ์หลายๆ แบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเราในการทำไม่ว่าจะเป็น กล่อง ขวดน้ำ กระเป๋า จนเมื่อเรายกจนเรารู้สึกว่าไม่เกิดแรงต้านสำหรับกล้ามเนื้อเราแล้ว เราก็สามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นเป็นดัมเบลล์หรือบาร์เบลล์ในที่สุด

shoulder press ยังไม่ต้องการพื้นที่ในการทำ สามารถทำได้บนเก้าอี้อ่านหนังสือ หรือทำงาน หรือจะยืนทำก็จะยิ่งดีเพราะจะสามารถเพิ่มวิธีออกกำลังกายท่าดัน จาก shoulder press เป็น push press (ท่าดันใช้แรงจากสะโพกช่วยดันขึ้นมา) เป็น push jerk (ท่าดันใช้แรงจากสะโพกดันและลงไปรับนำ้หนัก) ซึ่งจะเป็นท่าที่ทำให้เราออกกำลังกายได้ทั่วตัวมากขึ้น และทำน้ำหนักได้มากขึ้นด้วย

Shoulder Press ทำอย่างไร

ท่ายืน

 1. ยืนตัวตรงแยกเท้าออกจากกันให้กว้างเท่าสะโพก
 2. ดัมเบลล์ ขวดนำ้ หรืออุปกรณ์สองชิ้น : วางน้ำหนักบนไหล่
  บาร์เบลล์ : วางนำ้หนักบนหัวไหล่ ข้อศอกตั้งขึ้น
  อุปกรณ์ชิ้นเดียว : วางนำ้หนักบนระดับอก โดยให้นำ้หนักอยู่บนข้อมือ ศอกชี้ลงเพื่อรองรับนำ้หนักด้านใต้
 3. เกรงหน้าท้อง และสะโพก แล้วทำการดันสิ่งของขึ้นไปเหนือศรีษะ สำหรับบาร์เบลล์ และอุปกร์เพียงชิ้นเดียว เราจะหดคางไปด้านหลังก่อนทำการดันสิ่งของขึ้นไปเหนือศรีษะ
 4. ลดระดับสิ่งของกลับลงมาโดยการหดคางเพื่อให้นำ้หนักมาพักที่ระดับอกเช่นเดิม

ท่านั่ง

ทำในลักษณะเช่นเดียวกับท่ายืน เพียงแค่นั่งกางขาออกเพื่อให้หลังตรง หลังจากนั้นทำตามข้อ 2 ของท่ายืน

ทำ shoulder press อย่างไรไม่บาดเจ็บ

การทำ shoulder press ไม่ให้บาดเจ็บนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลังจะต้องตรงไม่งอ เพราะการที่หลังงอทำให้อุปกรณ์ที่เราจะยกขึ้นไปเหนือศรีษะเกิดการรั้งหลัง ทำให้น้ำหนักตกลงด้านหน้า และทำให้เกิดการบาดเจ็บที่หลัง และการดันสิ่งของขึ้นไปเหนือศรีษะต้องดันขึ้นไปในแนวดิ่งไม่เคลื่อนไปด้านหน้า เพราะจะทำให้น้ำหนักตกอยู่บนข้อมือทำให้เกิดการบาดเจ็บ และการทำ shoulder press ให้ได้น้ำหนักมากเราจะต้องใช้แหล่งพลังงานจากกล้ามเนื้อก้อนใหญ่ก็คือหน้าท้องและสะโพกในการดันสิ่งของขึ้นไป หากว่าเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีนำ้หนักไม่มาก เราจะสามาถให้กล้ามไหล่ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อก้อนเล็กในการดันได้ แต่เมื่อเราเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราต้องการกล้ามเนื้อหน้าท้องและสะโพกที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการดัน

ทำแล้วไม่บาดเจ็บ

 • หลังตรง
 • ดันสิ่งของหรืออุปกรณ์ในแนวดิ่ง
 • เกรงหน้าท้องและสะโพกในการดัน

ข้อผิดพลาดที่พบเห็นได้บ่อย

 • หลังงอหรือแอ่น
 • ดันสิ่งของหรืออุปกรณ์ไปด้านหน้าออกจากลำตัว
 • ไม่เกรงหน้าท้องและสะโพกขณะทำ