คำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย


เพศ
   แชร์คำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย

   BMI คืออะไร

   BMI ย่อมาจาก Body Mass Index หรือดัชนีมวลกาย ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ทั่วไปว่าบุคคลนั้นมีน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่สำหรับความสูงของพวกเขา และถูกใช้เป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ว่าบุคคลนั้นมีน้ำหนักน้อย, น้ำหนักปกติ, น้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน โดยการใช้ปริมาณมวลเนื้อเยื่อต่อพื้นที่ในการวัด ซึ่งปริมาณเนื้อเยื่อต่อพื้นที่ก็จะมีวิธีการคำนวณแตกต่างกันไปตามหน่วยในการวัดคือระบบเมตริก (กิโลกรัม, เซ็นติเมตร) หรือหน่วยการวัดแบบอเมริกา-อังกฤษ (ปอนด์, นิ้ว-ฟุต) และในการจัดเกณฑ์ก็มี 2 เกณฑ์ใหญ่ๆ ด้วยกันคือ WHO และ WPRO จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่นภูมิภาคและอายุ การมีน้ำหนักเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์อาจมีผลต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้วัดที่ไม่สมบูรณ์ของน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ แต่แน่นอนเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ช่วยในการพิจารณาโภชนาการ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนของคุณ

   เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดค่า BMI ในผู้ใหญ่

   WHO หรือ World Health Organization หรือองค์การอนามัยโลก และ WPRO หรือ Western Pacific Region Organization หรือองค์การภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ได้ให้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ตามตารางด้านล่าง

   เกณฑ์ BMI จาก WHO:องค์การอนามัยโลก

   การแบ่งชั้นจำแนกประเภท ระดับ BMI กก./ม.2
   Underweight : น้อยกว่ามาตรฐาน <18.5
   Normal range : ระดับปกติ 18.5 – 24.9
   Pre-obese : ก่อนเข้าขั้นอ้วน 25 – 29.9
   Obese I : อ้วนระดับต้น 30 – 34.9
   Obese II : อ้วนระดับสอง 35 – 39.9
   Obese III : อ้วนระดับสาม ≥40

   เกณฑ์ BMI จาก WPRO:องค์การภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก

   การแบ่งชั้นจำแนกประเภท ระดับ BMI กก./ม.2
   Underweight : น้อยกว่ามาตรฐาน <18.5
   Normal range : ระดับปกติ 18.5 –22.9
   Overweight at risk : เสี่ยงจะเกินเกณฑ์ 23 –24.9
   Obese I : อ้วนระดับต้น 25 –29.9
   Obese II : อ้วนระดับสอง ≥30

   ผู้ที่มีต้นกำเนิดจากเอเชียมีแนวโน้มที่จะสะสมไขมันภายในช่องท้อง (ไขมันลึกลงไปในช่องท้องของคุณแทนที่จะเป็นใต้ผิวหนังของคุณ) ที่ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าคนที่มาจากคอเคเชี่ยน (ยุโรป, เอเชียตะวันตก, เอเชียกลาง, เอเชียใต้, แอฟริกาเหนือและคาบสมุทรโซมาลี) ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพของพวกเขาเริ่มสูงขึ้นที่ค่าดัชนีมวลกายต่ำเนื่องจากไขมันในช่องท้องมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับการพัฒนาของโรคหัวใจและโรคเบาหวานประเภท 2 (ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง)

   องค์การอนามัยโลกได้ตรวจสอบหลักฐานและเนื่องจากความแปรปรวนระหว่างประชากรชาวเอเชียที่แตกต่างกันจึงไม่ได้เปลี่ยนจุดตัดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้ที่มีต้นกำเนิดจากเอเชียแนะนำว่าควรใช้เกณฑ์ BMI ตามหลักของ WPRO: Western Pacific Region Organization

   เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดค่า BMI ในเด็กและวัยรุ่นช่วงอายุ 2-20 ปี

   CDC หรือ The Centers for Disease Control and Prevention หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค กรมอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 2-20 ปี ตามตารางด้านล่าง

   เกณฑ์ BMI จาก CDC: Centers for Disease Control and Prevention

   การแบ่งชั้นจำแนกประเภท ช่วงเปอร์เซ็นไทล์
   Underweight : น้อยกว่ามาตรฐาน <5%
   Healthy weight : ปกติ 5% – 85%
   At risk of overweight : เสี่ยงจะเกินเกณฑ์ 85% – 95%
   Overweight : น้ำหนักเกิน >95%

   กราฟและตาราง BMI ความสูงและน้ำหนัก ในเด็กและวัยรุ่นช่วงอายุ 2-20 ปี

   CDC หรือ The Centers for Disease Control and Prevention หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค กรมอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้เกณฑ์ BMI ความสูง และน้ำหนักในแต่ละช่วงวัยของเด็กและวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 2-20 ปี ตามกราฟและตารางด้านล่าง

   เด็กชายและวัยรุ่นชาย

   เด็กหญิงและวัยรุ่นหญิง

   เพิ่มเติม: สามารถศึกษาเกณฑ์ BMI ของ องค์การอนัยโลก และ กรมอนามัยแห่งประเทศไทย ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

   ข้อจำกัดของค่า BMI

   แม้ว่าค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประโยชน์ของน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ แต่ก็มีข้อ จำกัด ของมัน ค่าดัชนีมวลกายเป็นเพียงการประมาณการที่ไม่สามารถพิจารณาองค์ประกอบของร่างกายได้ เนื่องจากร่างกายหลายประเภทรวมทั้งการกระจายของกล้ามเนื้อมวลกระดูกและไขมัน BMI ควรได้รับการพิจารณาพร้อมกับการวัดอื่น ๆ แทนที่จะใช้เป็นวิธีการเดียวในการกำหนดน้ำหนักร่างกายที่แข็งแรงของบุคคล

   ในผู้ใหญ่

   ค่าดัชนีมวลกายไม่สามารถแม่นยำได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นการวัดน้ำหนักส่วนเกินแทนที่จะเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกาย ค่าดัชนีมวลกายได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นอายุเพศเชื้อชาติมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกายและระดับกิจกรรมและอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ แต่ไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ในชีวิตประจำวันของพวกเขาอาจมีไขมันส่วนเกินจำนวนมากถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่หนัก เรื่องนี้จะถือว่าไม่แข็งแรงในขณะที่คนอายุน้อยกว่าที่มีองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสูงกว่าค่าดัชนีมวลกายเดียวกันจะถือว่ามีสุขภาพดี ในนักกีฬาโดยเฉพาะนักเพาะกายที่ถือว่ามีน้ำหนักเกินเนื่องจากกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันเป็นไปได้อย่างแท้จริงว่าพวกเขามีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพสำหรับองค์ประกอบร่างกายของพวกเขา

   • ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) มีแนวโน้มที่จะมีไขมันในร่างกายมากกว่าผู้ใหญ่อายุน้อยกว่าที่มีค่าดัชนีมวลกายเท่ากัน เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อมีแนวโน้มที่จะลดลงและไขมันในร่างกายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุค่าดัชนีมวลกายอาจไม่เป็นตัวสะท้อนที่แม่นยำของไขมันในร่างกาย
   • ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีไขมันในร่างกายมากกว่าผู้ชายสำหรับค่าดัชนีมวลกายเทียบเท่ากัน
   • บุคคลที่มีกล้ามเนื้อและนักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีอาจมีค่าดัชนีมวลกายสูงขึ้นเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อขนาดใหญ่
   • หญิงตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

   ในเด็กและวัยรุ่น

   ปัจจัยเดียวกันที่ จำกัด ประสิทธิภาพของค่าดัชนีมวลกายสำหรับผู้ใหญ่สามารถนำไปใช้กับเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้ความสูงและระดับของการเจริญเติบโตทางเพศสามารถมีผลต่อค่าดัชนีมวลกายและไขมันในร่างกายของเด็ก ค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่าของไขมันในร่างกายสำหรับเด็กอ้วนมากกว่าสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินซึ่งค่าดัชนีมวลกายอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันหรือไขมันที่ปราศจากไขมัน (ส่วนประกอบของร่างกายทั้งหมดยกเว้นไขมันซึ่งรวมถึงน้ำอวัยวะ กล้ามเนื้อ ฯลฯ ) ในเด็กบางความแตกต่างของค่าดัชนีมวลกายอาจเป็นเพราะมวลไขมันฟรี

   ที่ถูกกล่าวว่าค่าดัชนีมวลกายเป็นตัวบ่งชี้ของไขมันในร่างกายสำหรับ 90-95% ของประชากรและสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยในการกำหนดน้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล

   สูตรการคำนวณค่า BMI

   ด้านล่างคือสูตรการหาค่า BMI และตัวอย่างการระบุค่า BMI โดยใช้ น้ำหนักที่ 50 กิโลกรัม และส่วนสูงที่ 150 เซ็นติเมตร

   BMI =
   น้ำหนัก (กิโลกรัม)
   ความสูง (เมตร2)
   =
   50 (กิโลกรัม)
   1.5 (เมตร2)
   = 22.2 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

   ข้อมูลอ้างอิง

   1. https://www.calculator.net/bmi-calculator/
   2. https://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm
   3. https://patient.info/doctor/bmi-calculator-calculator
   4. http://docshare01.docshare.tips/files/19962/199624102.pdf